Cennik
Kliknij tutaj aby pobrać cennik w formacie *.pdf

Acrobat Reader
Kliknij tutaj aby pobrać darmowy program: Adobo Acrobat Reader

Łamiemy bariery niemożliwości, spełniając idee współpracy przy realizacji powierzonych zadań, aby w pełni usatysfakcjonować naszych klientów...

» AZBEST

Pamiętaj AZBEST staje się groźny dopiero, gdy unosi się w powietrzu, dlatego nie próbuj usuwać go na własną rękę. Demontażem elementów eternitowych powinny zajmować się specjalistyczne firmy, stosujące odpowiednio bezpieczne technologie - nienarażające ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skażające dodatkowo otoczenia. Odpady azbestowe muszą być, jako materiał niebezpieczny, przekazywane na odpowiednie składowiska.

 

Dzięki współpracy z najlepszymi firmami i największymi składowiskami odpadów azbestowych w Polsce, możemy zaoferować Państwu atrakcyjną cenę usług demontażu, w profesjonalnym i zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniu.

 • Demontaż elementów konstrukcyjnych;
 • Inwentaryzacja i ocena stopnia zagrożenia;
 • Zabezpieczenie preparatami impregnującymi;
 • Transport i utylizacja.

Stosujemy nowoczesne technologie i zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się włókien azbestu do powietrza.

Prace są monitorowane, a pobrane próby pyłów z powietrza oddawane do niezależnego laboratorium.

Dysponujemy własnym specjalistycznym sprzętem, który otrzymał odpowiednie certyfikaty dotyczące pracy z azbestem.
Bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowy obrót tymi niebezpiecznymi odpadami, oraz za ich utylizację.

Napisz do nas: azbest@multipol.com.pl

Masz pytanie ?
Nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na każde.
Wypełnij formularz kontaktowy, lub zadzwoń.

 


» ZAOLEJONE PODŁOŻE

Oleje, tłuszcze i woski należy zawsze bardzo dokładnie usuwać, ponieważ ze względu na bardzo niskie napięcie powierzchniowe ograniczają adhezję z wszelkimi materiałami zawierającymi wodę. Ponadto niektóre oleje mają skłonność do podsiąkania kapilarnie w podłożu, co z czasem powoduje ich podchodzenie pod warstwę nośną i w efekcie odspajanie okładzin od podłoża. Dlatego w przypadku wykonywania posadzek na starych, zaolejonych podłożach konieczne jest sprawdzenie głębokości migracji substancji olejopochodnych w głąb ich struktury.
Firma Multipol jest dostawcą profesjonalnych usług przygotowania podłoży przed wykonaniem posadzek z żywic chemoutwardzalnych.
Działania, w oparciu o posiadany know-how, wykonywane przez firmę mają na celu skuteczne odtłuszczenie powierzchni tak, aby uwolnić je od substancji ropopochodnych, oraz od luźno związanych betonowych cząstek.

Technologia jest precyzyjnie dobrana do zabrudzenia powierzchni, opiera się na wykorzystaniu metody; strumieniowo-ściernej, wody pod wysokim ciśnieniem jak również ekologicznych środków zapewniających wysoką efektywność działania przy pełnej zgodności z prawnymi ekologicznymi wymogami.

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do obróbki mechanicznej podłoża, technologia ma zastosowanie, również tam gdzie występuje kilku centymetrowa warstwa zaolejonego piasku. Powstały podczas czyszczenia odpad jest utylizowany.
Wszystkie prace wykonujemy z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu oraz materiałów renomowanych firm, przez odpowiednio przeszkolony zespół pracowników z uprawnieniami.

Korzyści ze stosowania naszej technologii:

 • Czyste i wolne od zabrudzeń olejowych podłoża
 • Zwarte i suche, gotowe do obróbki powierzchnie
 • Intratna alternatywa do skuwania starych podłoży i wylewania nowych

Napisz do nas: posadzki@multipol.com.pl


Masz pytanie ?
Nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na każde.
Wypełnij formularz kontaktowy, lub zadzwoń.

 

» OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Zabrudzenia komunikacyjne spowodowane emisją CO2 i egzystencją przemysłową w środowisku miejskich aglomeracji wpływają niekorzystnie na obiekty użyteczności publicznej, które tak jak stacje paliw położone są w pobliżu arterii komunikacyjnych.
Salony samochodowe, spółdzielnie budowlane, sieci handlowe, koncerny paliwowe, hotele, dworce to tylko niektórzy odbiorcy naszych usług.

 • Kompleksowo czyścimy stacje paliw.
 • Elementy konstrukcyjne w obiektach wielko gabarytowych,
 • Zadaszenia,
 • Reklamy wizualne,
 • Wybawiamy skutecznie plamy olejowe na powierzchni parkingów i garaży
 • Impregnujemy beton, kostkę Bauma - nadając powierzchnią kolory
 • Czyścimy i malujemy konstrukcje metalowe


» KATAKLIZMY

Pożar, powódź, awaria, wypadek, huragan, zdarzenie ekologiczne - to wszystko może wydarzyć się w każdej chwili na całym świecie.
Jednego możecie być pewni - zawsze dochodzi do strat materialnych - zadaniem firmy Multipol jest minimalizacja szkód i ograniczenie strat.
Jesteśmy w stanie ograniczyć szkody na miejscu katastrofy od zaraz jak i przystąpić do procesu usuwania szkód po akcji służb ratunkowych.
Podjęte na miejscu katastrofy działania mają na celu, zabezpieczenie miejsca awarii, ograniczenie start, przywrócenie stanu sprzed katastrofy bez względu na to czy jest to zalany wodą po pożarze budynek biurowy, skażony substancjami ropopochodnymi przydrożny rów lub też spalone magazyny fabryczne.

Posiadamy zaplecze techniczne, sprzęt, środki i doświadczenie do podjęcia akcji interwencyjnych w zakresie:

 • Usuwania skutków pożarów - sadza, woda gaśnicza, powstałe związki chemiczne,
  neutralizacja zapachu,
 • Odgruzowywania i wyburzenia - porządkowanie terenu po zdarzeniach losowych,
 • Usuwania skutków powodzi - osuszanie budynków, usuwanie grzybów, lokalizacja źródła
  pochodzenia,
 • Usuwania awarii ekologicznych - utylizacja skażeń powstałych na lądzie i wodzie,
 • Kompleksowych napraw sprzętu - oczyszczanie i naprawy maszyn po zalaniach i pożarach,
 • Inwentaryzacji - budynków i sprzętu, badanie i analiza stopnia zagrożeń.

W myśl nowej Ustawy o Odpadach, firma może występować w roli wytwórcy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku awarii.

 

Napisz do nas:awaria@multipol.com.pl


Masz pytanie ?
Nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na każde.
Wypełnij formularz kontaktowy, lub zadzwoń.

 

» OPRACOWANIA

Dzięki współpracy z ekspertami naukowymi w dziedzinie ochrony środowiska - oferujemy najwyższej jakości produkty w postaci badań i opracowań.

 

 • Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu,
 • Ocena stanu skażenia gleby i wody,
 • Opracowania programów gospodarki odpadami dla samorządów i firm prywatnych.
 • Obliczenia - dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego.

» REKULTYWACJA

Rekultywacja to działania, które mają na celu przywrócenie zdewastowanym gruntom wartości użytkowej
Gleba może zostać zdewastowana, czyli utracić całkowicie swoją wartość użytkową na przykład z powodu złej uprawy roślin lub działalności przemysłowej. Najczęstszą przyczyną skażeń środowiska jest przedostanie się związków węglowodorów do gleby.
Jako dostawca profesjonalnych rozwiązań firma Multipol wykonuje usługi w zakresie:

 • rekultywacji gruntu metodą ex-situ
 • rekultywacji torowisk,
 • likwidacji stacji paliw i terenów przemysłowych,

 

Napisz do nas: rekultywacja@multipol.com.pl


Masz pytanie ?
Nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na każde.
Wypełnij formularz kontaktowy, lub zadzwoń.