• Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
  • Sita Polska Sp. z o.o.
  • Morska Stocznia Remontowa S.A.
  • Skanska - Budowa autostrady A1
  • Budimex Nieruchomości
  • Warbud